Marta Sokołowska – dramatopisarka, dramaturżka, prozaiczka. Laureatka Nagrody Kraków Miasto Literatury UNESCO, projektu wydawniczego „Pierwsza książka prozą” oraz konkursu „Dramat!” organizowanego przez Dwutygodnik i Teatr IMKA; dwukrotna finalistka konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej „Metafory Rzeczywistości”, trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorka powieści Imperium Dzieci oraz sztuk teatralnych i słuchowisk: Hypnos, Facecje Elyana, Imagina, Reykjavik ’74, Holzwege, Proszę, niech zapanuje pokój, Kamionna. Opowieści rodzinne, Fanatycy prawdy, Ryt, Pałac w Bożkowie, javen saste i bahtałe, Księżna, kopia paryskiego metra w kawałkach i in., które realizowano m.in. w: TR Warszawa, Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrze Powszechnym w Warszawie, Teatrze Ochoty, Teatrze Polskim w Poznaniu, Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Royal District Theatre w Tbilisi, Białoruskim Wolnym Teatrze w Mińsku, Teatrze Dramatycznym w Kaliningradzie, Krasnojarskim Teatrze Młodego Widza, Polskim Radiu, Instytucie Teatralnym, Teatrotece, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Jej teksty publikowano w pismach: „Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej”, dwutygodnik.com, „LiteRacje”, „Chimera”, „Zadra” oraz tłumaczono na języki: angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, białoruski i gruziński. Autorka scenariusza i reżyserka polsko-japońskiego filmu dokumentalnego zeno-san

Marta Sokołowska. Autorka, pisarka, dramatopisarka, scenarzystka. Literatura, film, teatr, radio. Powieści, dramaty, scenariusze, słuchowiska
Marta Sokołowska fot. Anna Tomczyńska