​​​​​Powieść Imperium Dzieci zakwalifikowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022

Literacka Nagroda Europy Środkowej „Angelus” to nagroda literacka ufundowana przez miasto Wrocław, przyznawana w dziedzinie twórczości prozatorskiej, napisanej w języku polskim lub tłumaczonej na język polski.
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim i przeznaczona dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy w swoich pracach podejmują tematy najistotniejsze dla współczesności i pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.
Wśród zakwalifikowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022 znalazła się powieść Marty Sokołowskiej „Imperium Dzieci”

Powieść Imperium Dzieci zakwalifikowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022

Dodaj komentarz