​​​​​Powieść Imperium Dzieci zakwalifikowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022

Literacka Nagroda Europy Środkowej „Angelus” to nagroda literacka ufundowana przez miasto Wrocław, przyznawana w dziedzinie twórczości prozatorskiej, napisanej w języku polskim lub tłumaczonej na język polski.
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim i przeznaczona dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy w swoich pracach podejmują tematy najistotniejsze dla współczesności i pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.
Wśród zakwalifikowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022 znalazła się powieść Marty Sokołowskiej „Imperium Dzieci”

Powieść Imperium Dzieci zakwalifikowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022