Conrad Festival 2022. P(r)oza dramat. Dyskusja z udziałem Marty Sokołowskiej, Ishbel Szatrawskiej i Szczepana Twardocha

Conrad Festival 2022. P(r)oza dramat. Dyskusja z udziałem Marty Sokołowskiej, Ishbel Szatrawskiej i Szczepana Twardocha

Dlaczego w ostatnich latach ukazało się w formie książkowej tak niewiele rodzimych dramatów? Czy to wina dramatopisarek i dramatopisarzy, niechcących wydawać dzieła w takiej postaci? A może odpowiedzialni za ten stan rzeczy są wydawcy, którzy – obawiając się, że dramat nie wzbudzi zainteresowania czytelniczej publiczności – odmawiają publikacji? Jaka jest w ogóle kondycja współczesnego dramatu w Polsce? Kto tworzy ten gatunek? Jakie dramaty są najchętniej grane przez polskie teatry? I jeszcze jedno: jakie są przyczyny – obserwowanego w ostatnich latach, a wcześniej niespotykanego na taką skalę – zjawiska polegającego na wychodzeniu dramatopisarek i dramatopisarzy poza dramat w stronę prozy, głównie powieści i opowiadań?

Conrad Festival 2022. Dyskusja z udziałem Marty Sokołowskiej, Ishbel Szatrawskiej i Szczepana Twardocha
Miejsce: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Czas: godz. 17, 28 października 2022
Prowadzenie: Agata Dąbek

Więcej: conradfestival.pl

Rozmowa „P(r)oza dramat” Conrad Festival 2022

»Beyond Drama and Towards Prose. A Discussion with Marta Sokołowska, Ishbel Szatrawska and Szczepan Twardoch«, Polish Host: Agata Dąbek Why have so few Polish dramas been published in book form in recent years? Is it the fault of playwrights, who do not want their works to appear in this form? Or perhaps it is the publishers themselves, who are responsible for this state of affairs – fearful that dramas will not arouse the interest of readers, they refuse to publish them? What, by the way, is the current state of contemporary drama in Poland? Who creates this genre? Which dramas are most willingly staged by Polish theatres? And one more thing: what are the reasons for the phenomenon – observed in recent years, and yet previously unprecedented on such a scale – of playwrights going beyond drama towards prose, mainly novels and short stories?

Dramat od zawsze zajmuje nieoczywiste miejsce w przestrzeni pola literackiego. Czy tekst wystawiany na scenie powinien być traktowany tak samo, jak inne formy pisarskie? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak zdefiniujemy literaturę jako taką. Podczas spotkania „P(r)oza dramat” Marta Sokołowska stwierdziła, że literatura zawsze powstaje w relacji - między piszącym, tekstem, a czytającym. Źródło: tygodnikpowszechny.pl
Dyskusja z udziałem Marty Sokołowskiej, Ishbel Szatrawskiej i Szczepana Twardocha Prowadzenie: Agata Dąbek | fot. Joanna Gałuszka

Dramat od zawsze zajmuje nieoczywiste miejsce w przestrzeni pola literackiego. Czy tekst wystawiany na scenie powinien być traktowany tak samo, jak inne formy pisarskie? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak zdefiniujemy literaturę jako taką. Podczas spotkania „P(r)oza dramat” Marta Sokołowska stwierdziła, że literatura zawsze powstaje w relacji – między piszącym, tekstem, a czytającym. Źródło: tygodnikpowszechny.pl