Szkic „po ojcu” Marty Sokołowskiej

Szkic „po ojcu” Marty Sokołowskiej

Szkic osobistego tekstu „po ojcu” napisany w trakcie VII Kursu Pisania Powieści Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022/23

Tekst „po ojcu” i inne teksty dostępne na: http://pisz.miastoliteratury.pl

Źródło: Kraków Miasto Literatury UNESCO